Ελένη Σαραντίτη, Ο κήπος με τ' αγάλματα
Ελένη Σαραντίτη, Ο κήπος με τ' αγάλματα