Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες από 25 € και παράδοση σε 1 μέρα στο κέντρο της Αθήνας.

Εναλλαγή Πλοήγησης

espa

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.vivliopoleiopataki.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ A.E.E.Δ.E. (εφεξής: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37, Τηλ.: 210 36.50.000, 210.52.05.600, ΑΦΜ 094277812, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα ελληνικών εκδόσεων τρίτων, όχι των Εκδόσεων Πατάκη (Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.), που υπάρχουν στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, μιας υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.). Ως εκ τούτου, η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών. Για τα προϊόντα αυτά των τρίτων (όχι των Εκδόσεων Πατάκη) υπάρχει η πιθανότητα να έχει μεταβληθεί η λιανική τους τιμή, χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί από τους εκδότες ή γενικά από τους προμηθευτές. Προς τούτο, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας διαπιστωθεί απόκλιση στην πραγματική τιμή του παραγγελθέντος είδους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τον εκδότη ή γενικά από τον παραγωγό ή κεντρικό διαθέτη σε σχέση με την αναγραφόμενη στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» - ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα εκτελέσουμε την παραγγελία μόνο εφόσον λάβουμε τη ρητή διαβεβαίωσή σας ότι επιθυμείτε την αγορά με αυτή την πραγματική τιμή. Η σύμβαση αγοράς δεν θα θεωρείται συναφθείσα προ της λήψης της συναίνεσής σας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Διαχειριστές των πληροφοριών που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο www.vivliopoleiopataki.gr είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, χωρίς να εγγυώνται και, συνεπώς, να ευθύνονται, καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο www.vivliopoleiopataki.gr και αποποιούνται ρητώς οιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες, προτάσεις ή συμβουλές αυτές. Ειδικότερα, δε φέρουν οιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στο δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. Η χρήση του www.vivliopoleiopataki.gr και, ειδικότερα, η χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό αυτό τόπο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.vivliopoleiopataki.gr και να διακόψουν το σύνολο ή μέρος αυτού χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Ο δικτυακός τόπος www.vivliopoleiopataki.gr προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο χωρίς δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.vivliopoleiopataki.gr μέσω δικτύου (downloading), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο www.vivliopoleiopataki.gr, δυνατότητα επικοινωνίας με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους επισκέπτες που εγγράφονται στο δικτυακό τόπο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (εφεξής: χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως πρόσβαση στα newsletters και στο forum. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους επισκέπτες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.vivliopoleiopataki.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επισκέπτες/χρήστες, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου www.vivliopoleiopataki.gr και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, εκμετάλλευσης, έκδοσης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων προϊόντων και της συνολικής διευθέτησης/διάρθρωσης/κατανομής της ύλης του δικτυακού τόπου), καθώς και της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Το υλικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες και οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.vivliopoleiopataki.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, λογισμικού, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ή στους τρίτους που έχουν χορηγήσει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δε συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς. Στο www.vivliopoleiopataki.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των εν λόγω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων είναι είτε οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ είτε τρίτοι. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.

Close