Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες από 25 € και παράδοση σε 1 μέρα στο κέντρο της Αθήνας.

Εναλλαγή Πλοήγησης

espa

Όροι Χρήσης On-Line Βιβλιοπωλείου

Το on-line βιβλιοπωλείο είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και αποτελεί ιδιοκτησία της Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ A.E.E.Δ.E. (εφεξής: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37, Τηλ.: 210 36.50.000, 210.52.05.600, ΑΦΜ 094277812, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθμός Μητρώου Προμηθευτών 312/06, διατηρεί δε σημείο λιανικής πώλησης επί της οδού Ακαδημίας 65, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78, Τηλ.: 210.38.11.850. Οι υπηρεσίες του on-line βιβλιοπωλείου παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους τήρησης προσωπικών δεδομένων (βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) και τους γενικούς όρους χρήσης (βλ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ) που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.patakis.gr, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Με την είσοδό του στο on-line βιβλιοπωλείο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του on-line βιβλιοπωλείου μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του on-line βιβλιοπωλείου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΧΙ ΤΗΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.)
Οι πληροφορίες για τα προϊόντα ελληνικών εκδόσεων τρίτων, όχι των Εκδόσεων Πατάκη (Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.), που υπάρχουν στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, μιας υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.). Ως εκ τούτου, η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των σχετικών πληροφοριών. Για τα προϊόντα αυτά των τρίτων (όχι των Εκδόσεων Πατάκη) υπάρχει η πιθανότητα να έχει μεταβληθεί η λιανική τους τιμή, χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί από τους εκδότες ή γενικά από τους προμηθευτές. Προς τούτο, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας διαπιστωθεί απόκλιση στην πραγματική τιμή του παραγγελθέντος είδους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τον εκδότη ή γενικά από τον παραγωγό ή κεντρικό διαθέτη σε σχέση με την αναγραφόμενη στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» - ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα εκτελέσουμε την παραγγελία μόνο εφόσον λάβουμε τη ρητή διαβεβαίωσή σας ότι επιθυμείτε την αγορά με αυτή την πραγματική τιμή. Η σύμβαση αγοράς δεν θα θεωρείται συναφθείσα προ της λήψης της συναίνεσής σας.

Στα διατιθέμενα προϊόντα αναφέρεται κατά κανόνα ποσοστό έκπτωσης 10%. Σε περιπτώσεις με δυσμενείς όρους προμήθειας από τους προμηθευτές μας που μας είναι γνωστές δεν αναφέρεται καμία έκπτωση. Παρά ταύτα, και σε όλα τα διατιθέμενα προϊόντα όπου αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης 10%, ειδικά και μόνο για τα προϊόντα εκδόσεων τρίτων (δηλαδή όχι των Εκδόσεων Πατάκη) είναι πιθανόν το ποσοστό αυτό έκπτωσης να μειώνεται ή και να μη γίνεται καμία έκπτωση σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι όροι προμήθειας των προϊόντων αυτών, που μας είναι εκ των προτέρων άγνωστοι, κατά τη διαδικασία της παραγγελίας αποδεικνύονται δυσμενείς.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης θα ενημερώνεται πριν την εκπλήρωση της παραγγελίας και εφόσον συμφωνεί θα εκτελείται η παραγγελία με τους όρους αυτούς.
Είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε στην εξαίρεση αυτή γιατί τεχνικά δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλα τα προϊόντα αναλυτικά.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν όλοι οι τίτλοι που υπάρχουν στην παραπάνω βάση της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και άρα και στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» είναι διαθέσιμοι.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» η κατηγοριοποίηση των ειδών και η υπαγωγή κάθε τίτλου σε κάθε κατηγορία έχει γίνει από τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Οι Εκδόσεις Πατάκη στο τμήμα «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ» εφαρμόζουν άλλες αρχές κατηγοριοποίησης και έχουν την ευθύνη για την υπαγωγή κάθε τίτλου σε κάθε κατηγορία. Οπωσδήποτε, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.ΒΙ., καταβάλλουμε προσπάθειες για την προσαρμογή των δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και άρα και του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» προς τη λογική της κατηγοριοποίησης του «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ». Αυτή η προσπάθεια όμως είναι πάντοτε σε εξέλιξη.

Στο «ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» υπάρχουν και προϊόντα ξένων εκδοτών που αφορούν κυρίως την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στα προϊόντα αυτά δεν γίνεται καμία έκπτωση. Οι τιμές αυτών των προϊόντων είναι οι γενικές τιμές που υπάρχουν στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κτλ. και, στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για τη χρήση και προστασία των στοιχείων αυτών βλ. ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΑΓΟΡΑ
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να τη διορθώσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας ProxyPay Secure Online Payment της Τράπεζας Eurobank. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, ο πελάτης αυτόματα μεταφέρεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία ProxyPay της Τράπεζας Eurobank. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στη VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Το σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας του on-line βιβλιοπωλείου των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ είναι πιστοποιημένο από την εταιρεία Verisign. Έτσι, οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο on-line βιβλιοπωλείο μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.
Το όνομα χρήστη, ο κωδικός σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να τηρούνται απόρρητα με δική σας ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Στο on-line βιβλιοπωλείο διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής: 1. Με πιστωτική κάρτα, η οποία χρεώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας τράπεζας. Δεκτές κάρτες Visa, Mastercard, Euroline και Diners.

2. Με αντικαταβολή μετρητοίς σύμφωνα με το σύστημα αντικαταβολών που εφαρμόζει η εταιρεία αποστολών. Η αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες εντός Ελλάδος.
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: EFG EUROBANK ERGASIAS 0026.0180.91.0200061920 IBAN GR2602601800000910200061920 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με τρόπο τον οποίο επιλέγει η εταιρεία. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, οι αποστολές εντός του νομού Αττικής θα γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται εντός 24-48 ωρών, ενώ οι αποστολές εκτός του νομού Αττικής εντός 48-72 ωρών.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή («η δική μας τιμή») περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του on-line βιβλιοπωλείου και οι συναλλαγές μέσω του on-line βιβλιοπωλείου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δε θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Close