Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Μικρόκοσμος
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, Μικρόκοσμος