Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ο Φώκος
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ο Φώκος