Μάνος Κοντολέων, Η Μάσκα του Καπιτάνο
Μάνος Κοντολέων, Η Μάσκα του Καπιτάνο