Ελένη Σαραντίτη, Κάποτε ο κυνηγός
Ελένη Σαραντίτη, Κάποτε ο κυνηγός