Δικαίος Χατζηπλής, Στην κρυψώνα του γιγαντιαίου χιμπαντζή
Δικαίος Χατζηπλής, Στην κρυψώνα του γιγαντιαίου χιμπαντζή