Άντρη Αντωνίου, Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο
Άντρη Αντωνίου, Φωτογραφίες σε μαύρο φόντο