Ελένη Δικαίου, Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά
Ελένη Δικαίου, Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά